O Esterce

V roce 1999 se mi narodila zdravá holčička Esterka. Již v 5ti letech měla Esterka sníženou imunitu, což mělo za následek respirační potíže a ekzém. Přes tyto zdravotní problémy nám byl doporučen lékařem pobyt u moře, který se nám stal osudným. V létě 2007 jsme tedy odjely na ozdravnou dovolenou do Egypta. Poslední den dovolené jsme se naposledy vydaly na procházku, abychom ses Egyptem rozloučily. Když jsme stály na chodníku u hotelu tak se přiřítilo taxi, které předjíždělo zprava a Esterku, kterou jsem držela za ruku, auto srazilo.

Dva dny jsem musela být s Esterkou ve strašných podmínkách egyptské nemocnice, kde se jí nedostalo kvalitní první pomoc ani  následná péče.  Nevěděla jsem co dělat, proto jsem volala na pojišťovnu, ale ti mi řekli že musíme vydržet.  Moje dcera umírala, proto jsem zavolala své matce.  Matka volala na ministerstvo zdravotnictví, které okamžitě jednalo. Po dvou dnech si pro nás přiletělo letadloa Esterku okamžitě intubovali a převezly do fakultní nemocnice do Brna. I přes dobrou péči Esterka upadla do kómatu, proto byla převezena do fakultní nemocnice do Ostravy, kde  prošla hyperbarickou léčbou (kyslíková komora pod tlakem).  Po 22. komoře se Esterka probrala z kómatu apo probuzení jsme odjely do rehabilitačního centra v Chuchelné. Tam  jsem za pomoci pracovníků z Chuchelné musela Esterku znovu naučit veškeré činnosti (jíst, mluvit, vykonávat potřebu...). Tady jsme strávily 1,5 roku.

Dnes je dcera upoutána na vozík. Neustále se snažíme různě rehabilitovat a cvičit. Největšího úspěchu jsme ovšem dosáhly až po několika letech přesně v roce 2012. V novinách jsem si přečetla příběh o tělesně postižené dívce, která navštívila léčbnu v Medical centru Adeli. Léčba je tu prováděna ve speciálním obleku. Proto jsem se rozhodla tuto léčbu vyzkoušet a léčba byla velmi úspěšná.  Esterka se fyzicky i psychicky ctila lépe. Rehabilitační léčba se zde prováděla na snížení projevů neuro-ortopedických a pohybových poruch a poruch  koordinace řeči. Léčba je ale finančně velmi náročná  a není v našich silách abychom ji dokázaly samy uhradit.  Také vzhledem k tomu, že jsem s Esterkou zůstala sama.  Mrzí mě, že státem hrazená léčba Esterce nedokáže pomoci a na tuto léčbu ani nepřispívá. 

Děkujeme Vám Esterka s Maminkou 

Podpora od nadačního fondu Modrý hroch

6.11. 2014 pořádal Nadační fond Modrý hroch Slavnostní večer v Divadle na Orlí. V rámci Tiché aukce, dražby a předaných šeků bylo získáno 109 100,- Kč, které budou použity na neurorehabilitaci (speciální terapie, která spočívá v léčebných procesech, které pochází z části z neurologie pro kosmonauty a z části z intenzivní medicíny) pro Esterku, která je po těžké autonehodě. 

uvod
2-DSC_0036