DAHLHAUSEN CZ a jejich dobrý skutek

Jsme vděční a tleskáme firmě DAHLHAUSEN CZ, spol. s r. o. za její štědrost a podporu. Díky firemní tombole a daru od vedení jsme obdrželi úžasných 30 tisíc korun. Ty pomohou malé Ivušce, která se narodila s rozštěpem páteře. Dar od firmy Dahlhausen jí umožní navštěvovat speciální neurorehabilitace, které jsou pro správní vývoj jejího těla zásadní. Velké děkujeme.

https://dahlhausen.mediaboard.site/p/dahlhausen-cz-a-jejich-dobryskutek1-podpora-nadacniho-fondu-modr-46

PXL_20240124_125221054~2
PXL_20240124_130600458~2
PXL_20240124_125902128~2