O nadačním fondu

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch byla založena 27. června 2005.

Hlavní důvodem jejího vzniku byla skutečnost, že právě úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věkové skupině 0–25 let.

Cíle nadačního fondu:

 • podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • podpora léčby a hospitalizace dětí po úrazech
 • snaha o zpříjemnění prostředí v době léčby
 • péče o volnočasové aktivity hospitalizovaných dětí
 • konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech
 • činnost v oblasti prevence úrazů
 • podpora vědeckého výzkumu v oblasti dětské medicíny

Činnost nadačního fondu:

 • konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech
 • pořádání akcí pro hospitalizované děti
 • akce pro děti (veřejnost)
 • benefiční akce
 • charitativní akce
 • preventivní protiúrazové akce
 • projekty v rámci protiúrazových kampaní