Kontakty

Sídlo a fakturační adresa

Nadační fond Modrý hroch

Rašínova 2, 602 00 Brno
IČ: 26973278

Tel.: +420 728 750 779, 704 71 95 95

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 197206466/0300

Tým Nadačního fondu Modrý hroch

Mgr. Monika Chasáková

Ředitelka nadačního fondu MH

Řízení, koordinování a kontrola činnosti nadačního fondu
Kontaktní osoba pro dárce a partnery
Spolupráce s nemocnicemi a zdravotním personálem
Komunikace s rodiči podporovaných dětí
Příprava akcí a projektů marketing 
Medializace vypracování výroční zprávy
Příprava podkladů pro účetnictví
Zajištění zpracování roční uzávěrky a další.

Tel.: +420 728 750 779
E-mail: chasakova@modryhroch.cz

externí spolupracovníci

Andrea Kašíková

Koordinátorka projektu Smolařínek
Charitativní akce
Aktualizace webových stránek

E-mail: andrea@modryhroch.cz

Ing. Michal Meluzín

Charitativní tenisové turnaje

E-mail: meluzin@modryhroch.cz

Mgr. Radovan Vrbka

Předseda správní rady

Kristýna Lehká

Fundraiser, administrativní pracovník
Aktuálně na mateřské dovolené.

Správní rada Nadačního fondu Modrý hroch

Členové správní rady

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Ing. Igor Fait
Ing. Vladimír Kubík
Mgr. Monika Chasáková

Revizor

Jaroslav Kubík