Kontakty

Sídlo a fakturační adresa

Nadační fond Modrý hroch

Rašínova 2, 602 00 Brno
IČ: 26973278

Tel.: +420 728 750 779, +420 603 323 801
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 197206466/0300

Tým Nadačního fondu Modrý hroch

Mgr. Monika Chasáková

Ředitelka, členka správní rady NF Modrý hroch

Řízení, koordinování a kontrola činnosti nadačního fondu
Kontaktní osoba pro dárce a partnery
Spolupráce s nemocnicemi a zdravotním personálem
Komunikace s rodiči podporovaných dětí
Příprava akcí a projektů marketing 
Medializace vypracování výroční zprávy
Příprava podkladů pro účetnictví
Zajištění zpracování roční uzávěrky a další.

Tel.: +420 728 750 779

E-mail: chasakova@modryhroch.cz

Ing. Eva Mikulíková

Manažerka projektů a charitativních akcí

Charitativní akce
Aktualizace webových stránek

Tel.: +420 603 323 801

E-mail: mikulikova@modryhroch.cz

externí spolupracovníci

Ing. Michal Meluzín

Charitativní tenisové turnaje

E-mail: meluzin@modryhroch.cz

Správní rada Nadačního fondu Modrý hroch

Předseda správní rady

Mgr. Radovan Vrbka

Členové správní rady

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Ing. Igor Fait
Ing. Vladimír Kubík
Mgr. Monika Chasáková

Revizor

Jaroslav Kubík