Dobrovolnictví

Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolná neplacená práce je neoddělitelnou součástí neziskového sektoru v celém světě.
Členové správní rady a dozorčí rady vykonávají svou práci zdarma a nad rámec svého občanského povolání.
Při realizace jednotlivých projektů je vítána každá pomoc. Jedná se například o vyplnění volnočasových aktivit dětí v nemocnici, pomoc při organizování charitativních akcích či možnost uplatnit své schopnosti v rámci studentské praxe a získat tak zkušenosti v neziskovém sektoru.

Pokud i Vy chcete pomoci a získat zkušenosti v neziskovém sektoru, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Telefon: +420 728 750 779, +420 720 630 909
E-mail: chasakova@modryhroch.cz, k.lehka@modryhroch.cz

4-MIK_3767
Kořenec.JPG
6-JK1_4118

Přínos dárcovství

Již v historii i nyní je dárcovství uznáváno a ceněno společenskou hodnotou. Spojuje se s tradicí, národní pýchou a osobní důstojností. Nekompromisně to je projev úspěchu.

Přímý: vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům.
Zprostředkovaný: firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí.

Firma se může stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce.

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš sponzorský příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

  • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH
  • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v prezentačních materiálech KDCHOT, stejně tak jako uvádění Vaší spolupráce na tiskových konferencích a veřejných vystoupeních pro regionální i celostátní média
  • zveřejnění Vašeho daru (včetně jeho výše, druhu apod.) na www.modryhroch.cz * možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu
  • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH
  • v případě cílené finanční či věcné podpory z aktuálního seznamu bude takto zakoupená věc označena logem Vaší firmy vedle loga NF MH
  • po dohodě s vedením KDCHOT můžeme v jednotlivých případech zajistit přednostní ošetření dětí vašich zaměstnanců * pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH…