Dobrovolnictví

Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolná neplacená práce je neoddělitelnou součástí neziskového sektoru v celém světě.

Při realizace jednotlivých projektů je vítána každá pomoc. Jedná se například o vyplnění volnočasových aktivit dětí v nemocnici, pomoc při organizování charitativních akcích či možnost uplatnit své schopnosti v rámci studentské praxe a získat tak zkušenosti v neziskovém sektoru.

Členové správní rady a dozorčí rady vykonávají svou práci zdarma a nad rámec svého občanského povolání.

Pokud i Vy chcete pomoci a získat zkušenosti v neziskovém sektoru, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Telefon: +420 728 750 779 
E-mail: chasakova@modryhroch.cz

Děkujeme všem za váš čas a pomoc :)

Kořenec.JPG
4-MIK_3767
6-JK1_4118
dobrovolnictví
poděkování
stánek dobrovolnící