Naše poslání, proč to děláme

  • Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 0–25 let.
  • Úraz je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a návštěv dětí u lékaře.
  • Ročně je v České republice ošetřeno na následky úrazu více než 450 000 dětí.
  • Každý úraz je preventabilní, to znamená že každému úrazu lze předejít.

„Není možné si nalhávat, že státem hrazená zdravotní péče dokáže pokrýt úplně všechno, co je pro zraněné dítě ve fázi léčby nejen nutné, ale třeba také jen vhodné. Na druhou stranu však nechceme „suplovat“ stát nákupem základního materiálu a poskytováním základní péče. Snažíme se rozšiřovat možnosti lékařů a ošetřujícího personálu směrem lehce nadstandardním a věnujeme se také konkrétní pomoci jednotlivým dětem po odchodu z nemocnice. Příkladem tak může být například příspěvek na rehabilitační procedury, zakoupení nadstandardních speciálních přístrojů urychlující léčbu, zakoupení lepšího materiálů k operaci či zpříjemnění nemocničního prostředí pro děti.“

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
Člen správní rady Nadačního fondu Modrý hroch