Jak můžete pomoci Vy

Finanční podpora

Dobrý skutek můžete udělat zasláním libovolné finanční částky na náš účet u ČSOB, č. ú.197206466/0300. Každá finanční částka pomůže a cíleně podporuje děti, které to potřebují.

více

Nefinanční podpora

Darování a dary jsou ve všech společnostech běžné, mohou mít různé významy. Můžete nám pomoci v rámci lepšího vybavení nemocnic a oddělení, ale také službami v oblasti telekomunikací, webových aplikací, finančního poradenství, monitoringu tisku, pronájmu prostor pro charitativní akce apod. Další významnou pomocí je dobrovolnictví v rámci našich akcí a projektů.

více

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo se vědomě a samostatně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně.

více

Ambasadoři

Ambasadoři jsou pro nás velkou mediální pomocí při šíření jednotlivých projektů Modrého hrocha.

Máte naše velké hroší srdce!

více