Jak můžete pomoci Vy

Finanční podpora

Dobrý skutek můžete udělat zasláním libovolné finanční částky na náš účet u ČSOB, č. ú.197206466/0300. Každá finanční částka pomůže a cíleně podporuje děti, které to potřebují.

více

Nefinanční podpora

Darování a dary jsou ve všech společnostech běžné, mohou mít různé významy. Můžete nám pomoci v rámci lepšího vybavení nemocnic a oddělení, ale také službami v oblasti telekomunikací, webových aplikací, finančního poradenství, monitoringu tisku, pronájmu prostor pro charitativní akce apod. Další významnou pomocí je dobrovolnictví v rámci našich akcí a projektů.

více

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je ten, kdo se vědomě a samostatně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně.

více

Pomoci mužete také odesláním DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru, který si sami zvolíte:
DMS STOPURAZUM 30, DMS STOPURAZUM 60, DMS STOPURAZUM 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Pokud pošlete DMS ve tvaru DMS TRV STOPURAZUM 30, DMS TRV STOPURAZUM 60,
DMS TRV STOPURAZUM 90, pak Vám částka 30, 60 nebo 90 Kč bude odečtena automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS banner