Veřejná sbírka

Veřejná sbírka IV

Nadačního fondu Modrý hroch je oznámena u Krajského úřadu Jihomoravského kraje na období od 8. 4. 2016 na dobu NEURČITOU podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Konto sbírky: ČSOB, č. účtu 225156890/0300 

 

Účel sbírky

Shromáždění finančních příspěvků na zakoupení speciálních nadstandartních přístrojů pro léčbu poraněných dětí a pojízdných polohovacích lůžek.

Za období od 1.9.2021 do 31.8.2022 bylo vloženo na účet sbírky 114 641,69 Kč

Využití výtěžku sbírky 
Speciální rehabilitace pro 19letou Veroniku, ambulantní neurorehabilitace pro 3letou Laurinku, ortéza dolních končetin + intenzivní rehabilitace pro 10letého Teoška.

Za období od 1.9.2020 do 31.8.2021 bylo vloženo na účet sbírky 133 551 Kč.

Využití výtěžku sbírky
Antidekubitní matrace pro Adama, intenzivní rehabilitace pro Daniela, neurorehabiliace pro Haničku, speciální ortézy pro Kubíka


Za období od 1.9.2019 do 31.8.2020 bylo vloženo na účet sbírky 58 954,10 Kč.

Využití výtěžku sbírky
Sedací polštář pro Verunku, mechanický vozík pro Danečka, terapie Kosmík pro Aničku, speciální šroub DK pro Šimonka


Za období od 1.9.2017 do 31.8.2018 bylo vloženo na účet sbírky 35 408 Kč.

Využití výtěžku sbírky
Ohřívač vody,  hrací kolotoč pro kojence a DVD přehrávače pro dětskou chirurgii FN Brno
Toaletní a sprchovací vozík pro Daniela po těžkém úrazu


Za období od 8.4.2016 do 31.8.2017 bylo vloženo na účet sbírky 52 965 Kč.

Využití výtěžku sbírky
Polohovací pomůcky pro děti po úrazech pro dětské oddělení Nemocnice Hořovice

 

 

Konkrétní pomoc dětem

PAVLÍK

Finanční příspěvky na podporu Pavlíka můžete zasílat na náš sbírkový účet ČSOB, č. účtu 225156890/0300
Heslo: PAVLÍK , variabilní symbol: 122021
Všechny příspěvky získané pod tímto heslem budou použity na podporu Pavlíka.
O Pavlíkovi
Celková částka bude zveřejněna na konci roku 2021.

DANEČEK

Finanční příspěvky na podporu Danečka můžete zasílat na náš sbírkový účet ČSOB, č. účtu 225156890/0300 
Heslo: DANEČEK , variabilní symbol: 1610
Všechny příspěvky získané pod tímto heslem budou použity na další léčbu Danečka. 
O Danečkovi
Celková částka bude zveřejněna na konci roku 2021.

PEPÍČEK

Finanční příspěvky na podporu Pepíčka můžete zasílat na náš sbírkový účet ČSOB, č. účtu 225156890/0300
Heslo: PEPÍČEK, variabilní symbol: 2021
O Pepíčkovi 

OPEN FAIR PRO PEPÍČKA 

Finanční příspěvky v rámci akce OPEN FAIR 2021 posílejte na náš sbírkový účet ČSOB, č. účtu 225156890/0300 
Heslo: OPEN FAIR, variabilní symbol: 2021
Všechny příspěvky získané pod tímto heslem budou použity na nákup speciálních ortéz pro Pepíčka.
O Pepíčkovi

HANIČKA

Finanční příspěvky na podporu HANIČKY můžete zasílat na náš sbírkový účet ČSOB, č. účtu 225156890/0300
Heslo: HANIČKA, variabilní symbol: 2015
O Haničce

Podpora od zaměstnanců https://www.cdv.cz

Finanční příspěvky na podporu nadačního fondu můžete zasílat na náš sbírkový účet ČSOB, č. účtu 225156890/0300 
Heslo: CDV, variabilní symbol: 44994575 

Veřejná sbírka III

od 2. 5. 2012 do 2. 4. 2015

Po dobru tří let trvání sbírky se podařilo získat finanční částku ve výši 144 207 Kč, za kterou byly zakoupeno speciální lůžko, hrazdy, infůzní stojan, matrace, pulsní oxymetr, ultrazvukový zvlhčovač pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.

Veřejná sbírka II

od 24. 11. 2008 do 24. 10. 2011

Za dobu tří let trvání sbírky se podařilo získat finanční částku ve výši 166 369 Kč, za kterou byly zakoupeny speciální přístroje na zlepšení léčby dětí po úrazech a celkem 15 nových pojízdných polohovacích lůžek pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.

Veřejná sbírka I

od 8. 12. 2009 do 7. 12. 2010

Za dobu tří let trvání sbírky se podařilo získat prodejem prezentačních placek s logem nadačního fondu finanční částku ve výši 91 170 Kč, za kterou byly zakoupeny monitory vitálních funkcí pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.