Finanční podpora

Darovací smlouva finanční

Darovací smlouva pro fyzické osoby ke stažení zde.

Smlouva ke stažení_právnické osoby

Každý finanční příspěvek dětem pomůže...

Každý z nás může podpořit neziskový sektor. Jednotlivec i firma se tak může stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce.

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš sponzorský příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

  • možnost zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH a na našich webových stránkách;
  • možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu;
  • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH, např. rollup na akcích NF MH;
  • pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH a další možnosti.

Být dárce má i další snížit si tak daňový základ. Podstatné je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit těmito třemi způsoby:

  • jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba;
  • jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem;
  • jako zástupce firmy – právnická osoba.

Dar

Na základě darovací smlouvy můžete cíleně podpořit činnost Nadačního fondu Modrý hroch darem/libovolnou částkou.
Účel svého daru můžete přesně specifikovat, například dle Aktuálního programu pomoci, přímo v rámci darovací smlouvy.

Velice děkujeme za všechny dary, které pomohou rodinám dětí po těžkých úrazech, dětí s těžkým fyzickým handicapem a vybavením dětských nemocnic a s další aktuální potřebnou pomocí.

Účet nadačního fondu Modrého hrocha je u ČSOB, č. účtu: 197206466/0300.

Kam směřuje veškerá pomoc je zaevidováno v našich výročních zprávách.