Nefinanční podpora

Můžete pomoci i jinak...

Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v rámci léčby zraněných dětí má smysl!
Příspěvek nemusí mít pouze finanční charakter. Vyberte si další možnosti jak pomoci.

Nefinanční (věcný) dar
Zárukou přesného zacílení Vaší pomoci je naše zkušenost s potřebami Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a provádění podrobných rozborů stávající situace, včetně přesné evidence potřebného materiálního i personálního vybavení.

Účelnost pomoci po odborné stránce je zajištěna pravidelnými konzultacemi s lékaři a středním zdravotnickým personálem.

  • Jedná se například o hračky, osobní počítače, notebooky, televize, elektroniku, dětské lůžkoviny, dekorační látky, nábytek atd.
  • Vítáme také bezplatné (popř. zlevněné) služby v oblasti telekomunikací, webových aplikací, finančního a jiného poradenství, monitoringu tisku, pronájmu prostor pro charitativní akce.

Přínos dárcovství

Již v historii i nyní je dárcovství uznáváno a ceněno společenskou hodnotou. Spojuje se s tradicí, národní pýchou a osobní důstojností. Nekompromisně to je projev úspěchu.
Přímý: vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům.
Zprostředkovaný: firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí.
Firma se může stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce.

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš sponzorský příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

  • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH
  • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v prezentačních materiálech KDCHOT, stejně tak jako uvádění Vaší spolupráce na tiskových konferencích a veřejných vystoupeních pro regionální i celostátní média
  • zveřejnění Vašeho daru (včetně jeho výše, druhu apod.) na www.modryhroch.cz
  • možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu
  • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH
  • v případě cílené finanční či věcné podpory z aktuálního seznamu bude takto zakoupená věc označena logem Vaší firmy vedle loga NF MH
  • po dohodě s vedením KDCHOT můžeme v jednotlivých případech zajistit přednostní ošetření dětí vašich zaměstnanců
  • pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH…

Darovací smlouva věcná