Nefinanční podpora

Darovací smlouva věcná

Můžete pomoci i jinak...

Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v rámci léčby zraněných dětí má smysl!

Příspěvek nemusí mít pouze finanční charakter. Vyberte si své možnosti, rádi vám sdělíme, co je aktuálně potřeba darovat konkrétní rodině z příběhů dětí nebo jaké přístroje či vybavení chybí v nemocnicích. 

Formy darů:

  • přímý: vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům;
  • zprostředkovaný: firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí.

Přínos dárcovství

Dárcovství je uznáváno a ceněno společenskou hodnotou. Spojuje se s tradicí, vděčností, národní pýchou a osobní důstojností.

Děkujeme, že inspirujete i ostatní dárce a příjemce a pomáháte s námi :)

Prezentace dárců

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

  • možnost zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH a na našich webových stránkách;
  • možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu;
  • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH, např. rollup na akcích NF MH;
  • pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH a další možnosti :)

Děkujeme velice všem, kteří s námi pomáháte :)