Nefinanční podpora

Můžete pomoci i jinak...

1-M3-6
1-M3-6

Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v rámci léčby zraněných dětí má smysl!
Příspěvek nemusí mít pouze finanční charakter. Vyberte si další možnosti jak pomoci.

Nefinanční (věcný) dar
Zárukou přesného zacílení Vaší pomoci je naše zkušenost s potřebami Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a provádění podrobných rozborů stávající situace, včetně přesné evidence potřebného materiálního i personálního vybavení.

Účelnost pomoci po odborné stránce je zajištěna pravidelnými konzultacemi s lékaři a středním zdravotnickým personálem.

  • Jedná se například o hračky, osobní počítače, notebooky, televize, elektroniku, dětské lůžkoviny, dekorační látky, nábytek atd.
  • Vítáme také bezplatné (popř. zlevněné) služby v oblasti telekomunikací, webových aplikací, finančního a jiného poradenství, monitoringu tisku, pronájmu prostor pro charitativní akce.

Přínos dárcovství

Již v historii i nyní je dárcovství uznáváno a ceněno společenskou hodnotou. Spojuje se s tradicí, národní pýchou a osobní důstojností. Nekompromisně to je projev úspěchu.
Přímý: vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům.
Zprostředkovaný: firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí.
Firma se může stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce.

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš sponzorský příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

  • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH
  • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v prezentačních materiálech KDCHOT, stejně tak jako uvádění Vaší spolupráce na tiskových konferencích a veřejných vystoupeních pro regionální i celostátní média
  • zveřejnění Vašeho daru (včetně jeho výše, druhu apod.) na www.modryhroch.cz
  • možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu
  • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH
  • v případě cílené finanční či věcné podpory z aktuálního seznamu bude takto zakoupená věc označena logem Vaší firmy vedle loga NF MH
  • po dohodě s vedením KDCHOT můžeme v jednotlivých případech zajistit přednostní ošetření dětí vašich zaměstnanců
  • pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH…

Darovací smlouva věcná

Pomoci mužete také odesláním DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru, který si sami zvolíte:
DMS STOPURAZUM 30, DMS STOPURAZUM 60, DMS STOPURAZUM 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Pokud pošlete DMS ve tvaru DMS TRV STOPURAZUM 30, DMS TRV STOPURAZUM 60,
DMS TRV STOPURAZUM 90, pak Vám částka 30, 60 nebo 90 Kč bude odečtena automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS banner