Můžete pomoci i jinak...

Můžete pomoci i jinak...

Nefinanční (věcný) dar

Zárukou přesného zacílení Vaší pomoci je naše zkušenost s potřebami Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a provádění podrobných rozborů stávající situace, včetně přesné evidence potřebného materiálního i personálního vybavení.

Účelnost pomoci po odborné stránce je zajištěna pravidelnými konzultacemi s lékaři a středním zdravotnickým personálem.

Pomoci můžete těmito dary například:

  • darovat hračky;
  • osobní počítače, notebooky, televize, elektroniku,
  • dětské lůžkoviny, dekorační látky,
  • nábytek atd.

Vítáme také bezplatné (popř. zlevněné) služby v oblasti telekomunikací, webových aplikací, finančního a jiného poradenství, monitoringu tisku, pronájmu prostor pro charitativní akce.

Moc jim všem děkujeme za pomoc a podporu :)

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

  • možnost zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH a na našich webových stránkách;
  • možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu;
  • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH, např. rollup na akcích NF MH;
  • pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH a další možnosti :)
     

Děkujeme, že s námi pomáháte :)