Rozšíření účelu NF Modrý hroch

žení donátoři, partneři, přátelé…,

v souvislosti s přírodní katastrofou (tornádem) na jihu Moravy jsme se rozhodli rozšířit účel NF Modrý hroch o podporu lidí v nouzi po nenadálých událostech a přírodních katastrofách.

Jednou z nejvíce postižených oblastí je obec Hrušky na Břeclavsku, odkud pochází část našich dárců a mnoho let nás podporují v rámci různých charitativních akcí.

Za tímto účelem jsme zřídili transparentní účet NF MH, na kterém budeme soustřeďovat vybrané finanční prostředky pro konkrétní pomoc v postižených oblastech.  

Transparentní účet NF Modrý hroch na pomoc lidem v obcích zasaženým tornádem

Číslo účtu: 299245458/0300

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/299245458

Využití získaných finančních prostředků zveřejníme na sociálních sítích a ve výroční zprávě.

Předem děkujeme za případnou podporu a jsme s úctou

 
Mgr. Radovan Vrbka
Předseda správní rady NF MH

Mgr. Monika Chasáková
ředitelka NF MH

 

post-crop-2