Série 4 virtuálních charitativních běhů PVZP FénixRun

Výtěžek ze startovného běhů FenixRun byl bezezbytku věnován 5 neziskovým organizacím, které se dlouhodobě věnují dětským onkologickým pacientům, dále dětem, které utrpěly úraz a také osobám se zdravotním handicapem
s amputací dolních končetin.

Peníze jsou rozděleny mezi nadační fondy Nové Háro, Modrý Hroch, Krtek, No Foot No Stress a Pink Bubble. 

Startovní číslo FenixRun
PVZP RUN 2021-page-001
FenixRun šek PVZP
DL FÉNIXRUN-page-001