O Fabiánkovi


Jak jsme společně pomohli

MODRÝ HROCH zakoupil pro Fabiánka smyslová reakční světla, aplikace pro alternativní komunikaci a proplatil speciální neurorehabilitace.

Příběh o Fabiánkovi

Náš Fabiánek má 9 let a s následky průběhu jeho předčasného porodu bojujeme celou dobu. 
Pět dnů po porodu měl akutní dechovou tíseň, nevyvinuté plíce a došlo k infekci. Bohužel také nastalo krvácení do hlavičky a převoz do další nemocnice. Fabiánek hůř vidí, cvičíme s ním zrakovou stimulaci a pravidelně cvičíme. 

V současné době vozíme Fabiánka do speciální školy, po terapiích, 2-3 x týdně jezdíme na intenzivní rehabilitace a na konzultace po celé České republice.

U Fabiánka je při pokusech o chůzi s oporou viditelná vnitřní rotace nohou a planovalgozita, přetěžováním vnitřní strany. Tato patologie v pohybu se bude při růstu zvyšovat. Důsledkem jednostranného zatěžování dochází k velké asymetrii páteře v podobě i okem viditelné skoliózy. Tento stav podporuje i Fabiánkova hypotonická forma DMO, sed a růst páteře. Toto špatné držení těla se snažíme terapiemi korigovat, abychom předešli následným potížím s lokomocí a dýcháním. Věříme, že tím Fabiánka také ušetříme operací a bolestí, které by vznikem deformit v průběhu růstu nastoupily.

Pravidelně sháníme finance na neurorehabilitace, Lokomoce v kombinaci s ergoterapií, smyslovou terapií, kraniosakrální terapií a logopedii. Když je potřeba, tak i na pomůcky jako vozík, kočár, ortézy, korzet, zrakové a smyslové hračky atd.

Fabiánek je nejúžasnější lumpík na světě a přesto, že se snaží on i my, je to pro nás hodně náročné a mnohdy velmi složité.

Předem děkujeme za jakoukoliv podporu Fabiánka


Rodiče FABIÁNKA

20221121_110315