O Filípkovi


Jak jsme společně pomohli

MODRÝ HROCH proplatil Filípkovi měsíční neurosenzorickou terapii v centru Verheul v Ostravě.

Příběh o Filípkovi

Filípek se narodil v roce 2014 a čtvrtý den po porodu mu praskla střeva, která mu byla v délce 20ti cm odebrána a tím odstartovaly všechny jeho další starosti. Kvůli poporodním komplikacím má kombinované postižení, jehož hlavní diagnóza je DMO, postižení zraku (retinopatie), ztráta sluchu a těžká mentální retardace. Je to zhruba dva roky, co začal chodit, zatím má takovou „plachtící“ chůzi, neboť nevnímá úplně ohraničení svého těla. Jeho chůze i po dvou letech připomíná chůzi zdravých dětí, které se začínají teprve učit chodit. Filípek navíc vidí jen do vzdálenosti asi 30–50 cm, proto potřebuje výrazné kontrastní předměty k udržení pozornosti.
Filípek potřebuje asistenci u všech činností, jedná se o 24hodinovou péči, protože je na úrovni ročního dítěte. Sám se neobstará, nemluví, nenapije, je plně na plenách. Bojujeme také s tím, že je velmi živý, zvídavý, ale nemá pud sebezáchovy, takže musíme být neustále ve střehu.
Před rokem Filipek utrpěl úraz nohy, zlomenina se špatně léčí a narušila pokrok, který jsme v rámci chození udělali. Velmi by mu pomohla neurosenzorická terapie. Je to speciální koncept Snoezelen-MSE, který ovlivňuje a kombinuje nejrůznější druhy terapií a umocňuje jejich účinek. Speciálně vytvořené prostředí v neurosenzorickém centru Verheul v Ostravě evokuje situace a simuluje prostředí ( v lese, u moře apod.), které podněcuje k činnosti a aktivitě. Proškolení a zkušení terapeuti tak dokážou motivovat klienty k výkonům, o kterých odborníci netušili, že jich kdy budou schopni. Tato terapie je ale poměrně nákladná a nám na ni finance bohužel nestačí. 
Předem moc děkujeme za pomoc pro Filípka

Maminka FILÍPKA

Image-1 (6)
1556.JPEG
Image-1 (7)
973.JPEG
1017.JPEG