O Kačence

Jak jsme společně pomohli

MODRÝ HROCH financuje Kačence ambulantní rehabilitace v neurorehabilitačním centru ARCADA.

Příběh o Kačence

" Kačenku srazila dodávka doručovacího kurýra... Dostala první pomoc od souseda, přijela sanitka a následně vrtulník. Následoval nespočet neprospaných nocí plných slz, trápení a modliteb, které jsme doposud neznali. Následující dny Kačenka upadla do kómatu následkem velmi vážných poranění mozku, které vedlo k poškození 3. stupně, dekortikační rigiditě (která vede k trvalým neovladatelným křečím v končetinách), dále DAP (difúzní axonální poškození), ve kterém setrvala 3 měsíce. Během této doby absolvovala léčbu v hyperbarické komoře a další operaci. Poté se začala zotavovat a začaly se dít zázraky zázraků. Nikdo tomu už nevěřil, Kačka se nejen probudila z kómatu, které proběhlo neznatelně, ale postupně začala i reagovat. 

Její obrovitá síla a vůle, je mou inspirací a hnacím motorem. Když dokázala dojít přes to všechno až sem, přes všechny ty nemožnosti, musíme to dotáhnout do konce, musíme ji poskytnout co největší pole možností rehabilitací, kompenzačních pomůcek, ale i co nejvyšší komfort. Jsme v 21. století a možností je spousty, bohužel nejsou hrazeny pojišťovnou, které i tak děkujeme za podporu, poskytnutí spousty schválení různých nestandardních léčebných postupů. " říká maminka Kačenky.

Obrázek4
Obrázek3
Kačenka