O Katce

Katka se narodila jako zdravé dítě a po očkování ve 2 letech dostala dětskou mozkovou obrnu. Její zdravotní stav se stal velkým bojem, kdy ze zdravého děvčátka se přes noc stalo dítě, které opět nechodilo a nemluvilo.

Dnes jako patnáctiletá slečna chodí pomocí chodítka a nutně potřebuje rehabilitace na speciálním přístroji, které pojišťovny nehradí.

Modrý hroch zaplatil Katce několikatýdenní intenzivní terapie Kosmík na neurorehabilitační klinice AXON. Kosmická terapie Kosmík, je intenzivní rehabilitace ve speciálním obleku TheraSuit. Vrací do života pacienty s omezenou možností pohybu a často i ty nepohyblivé. Zvlášť vhodná je pro děti s mozkovou obrnou, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti. Výsledným efektem je posun v možnostech pohybu. Například dítě, které bylo schopno pouze přetočení z boku na bok, je schopno plazení a lezení; či pacient chodící o dvou francouzských berlích je schopen samostatné chůze. K tomu se přidává výrazný rozvoj schopností rozumových, komunikačních a sociálních.

1.JPG
1.JPG
2.JPG

Pomoci mužete také odesláním DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru, který si sami zvolíte:
DMS STOPURAZUM 30, DMS STOPURAZUM 60, DMS STOPURAZUM 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Pokud pošlete DMS ve tvaru DMS TRV STOPURAZUM 30, DMS TRV STOPURAZUM 60,
DMS TRV STOPURAZUM 90, pak Vám částka 30, 60 nebo 90 Kč bude odečtena automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS banner