O Katce

Jak jsme společně pomohli

Modrý hroch zaplatil Katce několikatýdenní intenzivní terapie Kosmík na neurorehabilitační klinice AXON. Kosmická terapie Kosmík, je intenzivní rehabilitace ve speciálním obleku TheraSuit. Vrací do života pacienty s omezenou možností pohybu a často i ty nepohyblivé. Zvlášť vhodná je pro děti s mozkovou obrnou, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti. Výsledným efektem je posun v možnostech pohybu. Například dítě, které bylo schopno pouze přetočení z boku na bok, je schopno plazení a lezení; či pacient chodící o dvou francouzských berlích je schopen samostatné chůze. K tomu se přidává výrazný rozvoj schopností rozumových, komunikačních a sociálních.

Příběh o Katce

Katka se narodila jako zdravé dítě a po očkování ve 2 letech dostala dětskou mozkovou obrnu. Její zdravotní stav se stal velkým bojem, kdy ze zdravého děvčátka se přes noc stalo dítě, které opět nechodilo a nemluvilo.

Dnes jako patnáctiletá slečna chodí pomocí chodítka a nutně potřebuje rehabilitace na speciálním přístroji,
které pojišťovny nehradí.

1.JPG
2.JPG