O Lexince

Jak jsme společně pomohli

Modrý hroch pořídil Lexince speciální pojízdný elektrický zvedák. Usnadnil její přesuny, zejména pak do vany nebo vířivky. Zvedák je nutný i k běžnému posazení z postele na vozík a přesunu mezi místnostmi.

Příběh o Lexince

Lexinka je 13letá dívka s těžkou psychomotorickou retardací na úrovni cca 6měsíčního dítěte, která byla zřejmě zaviněna klešťovým porodem. Od tří měsíců rehabilitovala, cvičila Vojtovu metodu, následovalo plavání, hiporehabilitace, synergicko-reflexní terapiie, craniosakrální terapie, akupunktura, delfinoterapie a další léčebné metody.
Zhruba rok jsme před každým krmením zaváděli sondu. Časem si to ale nenechala líbit a už ji nebylo možné nakrmit. Léková léčba refluxu nezabírala, a tak jsme se rozhodli pro voperování vývodu na krmení a chirurgický zákrok proti zvracení. Situace se časem zlepšila a Lexinka mohla opět začít jezdit na rehabilitační pobyty. Několikrát ročně absolvovala TMS terapii v Šoproni a Therasuit v Klimkovicích. 
Bez vyčerpávající pomoci pečovatelek by se péče o Lexinku nedala zvládnout. Tato každodenní pomoc je však finančně velmi náročná, a proto jsme vděční za jakoukoliv finanční podporu. Lexinka máš další tři sourozence a díky nim je stále obklopena velkou rodinou, která ji v její těžké situaci, kdy není schopna jasně vyjádřit své potřeby, pocity nebo bolesti, dokáže zabavit, rozesmát i utišit. 
Lexinka je i dnes ležící dívenka, s dopomocí se posadí, komunikuje mimikou, zvuky, smíchem nebo pláčem. Roste jako ostatní děti a dnes váží 36 kg, měří 155 cm. Náš dům však není zcela bezbariérový a nevyhovoval by ani stropní kolejnicový zvedací systém.

Maminka

1
3