O Lexince

Lexinka je 13letá dívka s těžkou psychomotorickou retardací na úrovni cca 6měsíčního dítěte, která byla zřejmě zaviněna klešťovým porodem. Od tří měsíců rehabilitovala, cvičila Vojtovu metodu, následovalo plavání, hiporehabilitace, synergicko-reflexní terapiie, craniosakrální terapie, akupunktura, delfinoterapie a další léčebné metody.
Zhruba rok jsme před každým krmením zaváděli sondu. Časem si to ale nenechala líbit a už ji nebylo možné nakrmit. Léková léčba refluxu nezabírala, a tak jsme se rozhodli pro voperování vývodu na krmení a chirurgický zákrok proti zvracení. Situace se časem zlepšila a Lexinka mohla opět začít jezdit na rehabilitační pobyty. Několikrát ročně absolvovala TMS terapii v Šoproni a Therasuit v Klimkovicích.
Bez vyčerpávající pomoci pečovatelek by se péče o Lexinku nedala zvládnout. Tato každodenní pomoc je však finančně velmi náročná, a proto jsme vděční za jakoukoliv finanční podporu. Lexinka máš další tři sourozence a díky nim je stále obklopena velkou rodinou, která ji v její těžké situaci, kdy není schopna jasně vyjádřit své potřeby, pocity nebo bolesti, dokáže zabavit, rozesmát i utišit.
Lexinka je i dnes ležící dívenka, s dopomocí se posadí, komunikuje mimikou, zvuky, smíchem nebo pláčem. Roste jako ostatní děti a dnes váží 36 kg, měří 155 cm. Náš dům však není zcela bezbariérový a nevyhovoval by ani stropní kolejnicový zvedací systém. Proto bychom rádi pořídili Lexince speciální pojízdný elektrický zvedák. Ten by nám usnadnil její přesuny, zejména pak do vany nebo vířivky. Vodu Lexinka miluje. Brzy ale tento zvedák bude nutný i k běžnému posazení z postele na vozík a přesunu mezi místnostmi.

Maminka

1
3