O Lucce a Jirkovi

Lucince bude 18let, Jiřík bude slavit 16 narozeniny. Děti jsou postiženy kombinovaným postižením, které bylo až po dlouhých 16 letech nekonečného vyšetřování rozpoznáno. U obou sourozenců bylo nalezeno a rozpoznáno velmi vzácné genetické onemocnění-mutace v AP4 genu. V rámci tohoto onemocnění jsou potřeba veškeré možné rehabilitace k udržení fyzických a psychických schopností.

Děti navštěvují speciální školu. Lucka se pohybuje na invalidním vozíku, který je schopna v bezbariérovém prostředí ovládat sama. Dochází u ní nejen ke zkracování šlach na nohou, ale též na rukou. Jirka se pohybuje samostatně na invalidním vozíku, zvládá přesuny pomocí chodítka-rolátoru, které používá během dne v interiéru. S oběma dětmi je třeba pravidelně cvičit, aby se udržela relativně dobrá fyzická kondice pohybového aparátu. Jedná se o Vojtovu metodu a Bobath terapie, při kterých se jedná o posilovací a uvolňovací cviky. Oblíbenou pohybovou aktivitou dětí je například jízda na speciální tříkolce.

Modrý hroch zakoupil pro sourozence speciální elektrokolo dle přesně zadaných parametrů. Toto elektrokolo umožní zlepšit motoriku nohou i rukou pomocí aktivního tréninku v domácím prostředí i přírodě. Při jízdě dochází k zapojování mozku, k aktivaci oběhového systému, zmírňují se svalové křeče.              

 

1.jpeg
1.jpeg
22

Pomoci mužete také odesláním DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru, který si sami zvolíte:
DMS STOPURAZUM 30, DMS STOPURAZUM 60, DMS STOPURAZUM 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Pokud pošlete DMS ve tvaru DMS TRV STOPURAZUM 30, DMS TRV STOPURAZUM 60,
DMS TRV STOPURAZUM 90, pak Vám částka 30, 60 nebo 90 Kč bude odečtena automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS banner