O Lucce a Jirkovi

Jak jsme společně pomohli

Modrý hroch zakoupil pro sourozence speciální elektrokolo dle přesně zadaných parametrů. Toto elektrokolo umožní zlepšit motoriku nohou i rukou pomocí aktivního tréninku v domácím prostředí i přírodě. Při jízdě dochází k zapojování mozku, k aktivaci oběhového systému, zmírňují se svalové křeče.

Příběh o Lucce a Jirkovi

Lucince bude 18let, Jiřík bude slavit 16 narozeniny. Děti jsou postiženy kombinovaným postižením, které bylo až po dlouhých 16 letech nekonečného vyšetřování rozpoznáno. U obou sourozenců bylo nalezeno a rozpoznáno velmi vzácné genetické onemocnění-mutace v AP4 genu. V rámci tohoto onemocnění jsou potřeba veškeré možné rehabilitace k udržení fyzických a psychických schopností.

Děti navštěvují speciální školu. Lucka se pohybuje na invalidním vozíku, který je schopna v bezbariérovém prostředí ovládat sama. Dochází u ní nejen ke zkracování šlach na nohou, ale též na rukou. Jirka se pohybuje samostatně na invalidním vozíku, zvládá přesuny pomocí chodítka-rolátoru, které používá během dne v interiéru. S oběma dětmi je třeba pravidelně cvičit, aby se udržela relativně dobrá fyzická kondice pohybového aparátu. Jedná se o Vojtovu metodu a Bobath terapie, při kterých se jedná o posilovací a uvolňovací cviky. Oblíbenou pohybovou aktivitou dětí je například jízda na speciální tříkolce.

22