O Lucince

Jak jsme společně pomohli

MODRÝ HROCH přispívá díky akci PVZP Fénix Run 2022 Lucince na intenzivní ambulantní neurorehabilitace v Neurorehabilitačním centru ASTRA Brno.

Příběh o Lucince

8letá Lucinka se narodila v řádném termínu, ale díky vážným komplikacím u porodu musela být převezena na Jednotku intenzivní péče do Dětské nemocnice FN Brno. Podstoupila hypotermii a od narození cvičila denně Vojtovu metodu. 

Lucinka má diagnózu DMO – střední diparéza, kvadrupyramidový syndrom, tonusová porucha – centrální hypotonie. Bohužel má také symptomatickou epilepsii a denně cvičí podle Bobath konceptu. Bobath je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Jde o 24hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií.

O Lucinku se stará celý den maminka, která s ní cvičí, provádí logopedické cviky a masáže, stimulaci rukou a nácvik chůze. Pravidelně dojíždí s Lucinkou na hipoterapii, ergoterapii a další. Lucinka sama sedí, leze po čtyřech, udrží se ve vysokém kleku a stojí s oporou. Chodí vedená za ruce nebo je v rámci asistované chůze vedena za ramena. V řeči používá dvouslabičná slova a učí se znakovat. 

Každé tři měsíce potřebuje intenzivní rehabilitace, kde nejvíce posílí své svalstvo a dělá viditelné pokroky. Finanční příspěvky potřebuje Lucinka především na speciální neurorehabilitace, které naše pojišťovny nehradí.

2.jfif
06
1.jfif
001.jfif
001
LUCKA TOVÁRKOVÁ.jfif