O Matějovi Š.

Jak jsme společně pomohli

MODRÝ HROCH financuje Matějovi ambulantní rehabilitace v neurorehabilitačním centru ARCADA a zakoupil polohovací zařízení TAMPA, které je určeno pro děti se speciálními potřebami.

Příběh o Matějovi

„Matěj se narodil předčasně a po porodu se u něj objevily problémy s dýcháním s nutností intubace. Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou prodělal během pobytu na neonatalogickém oddělení, pak měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji. V necelém roce mu byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kvadruparézy a později se přidala také epilepsie. Celý Matějův život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – od Vojtovy metody přes metodu Bobath, až po neurorehabilitační koncept s oblečkem TheraSuit. Díky tomu už dosáhl velkých pokroků – přetáčí se na břicho a zpět, zvedá se na všechny čtyři, dokáže se doplazit za hračkou. Lepší se také jemná motorika a je schopen si za určité podpory v sedě nebo v kleku samostatně hrát. Úspěchy mu dělají velkou radost a motivují ho k další práci. Zatím ale není schopen sám sedět, natož udělat první krůčky. Vše, co děláme je prováděno velice pomalu, nachází si tak lépe svojí cestu k tomu, aby si sám mohl sednout, dolézt si kam potřebuje a později aby se mohl i zvednout a jít do chůze. Začíná lépe poznávat své tělo a souvislosti s jeho pohybem, jaké časti těla při daném pohybu zapojuje, co mu pomáhá a co naopak ne. Naději vidíme v intenzivních neurorehabilitačních terapií, která jsou ale velmi finančně nákladná a pojišťovny ji téměř nehradí.“
Maminka Matěje

foto
272840430_735723214061714_4472166224711049118_n
IMG_20220507_162212_0