O Terezce

Jak jsme společně pomohli

Díky dotaci Nadace Vítkovice Steel a přispěním Modrého hrocha jsme zaplatili Terezce další speciální neurorehabilitace.

Příbeh o Terezce

"19letá Terezka se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou a má postižení všech končetin, které ji znemožňuje prakticky veškerý pohyb. V současné době je zcela odkázána na naši péči druhé osoby. V roce 2020 byla na rozsáhlé operaci páteře, během které došlo k napřímení její páteře pomocí voperovaných titanových prutů. Přestože má Terezka těžký pohybový hendikep, je velmi inteligentní, učí se s výborným prospěchem a navštěvuje Múzickou školu v Ostravě, kde se učí zpěv. Ráda pracuje na PC a čte, účastní se různých akcí a vícedenních pobytů pořádaných pro děti s hendikepem i bez.

Potřebné rehabilitace
Nadační příspěvek bychom rádi využili na proplacení specializovaných neurorehabilitací organizovaných různými specializovanými centry (Arcada v Ostravě a Hranicích, Adeli a Axis v Piešťanech, Klimtherapy v Klimkovicích apod.) Zdravotní pojišťovny bohužel odmítají na tyto specializované rehabilitace přispívat. Na několika neurorehabilitačních pobytech již Terezka byla a jsme překvapeni dosaženými výsledky. Výrazně se Terezce zvýšil rozsah pohybu všech končetin a zlepšilo se celkově uvolnění jejího těla. Aby měly tyto specializované neurorehabilitace dostatečný účinek a umožnily Terezce získat další pokroky, musí se vícekrát opakovat. 
Zajištění speciální neurorehabilitace umožní naši dceři dosáhnout dalších pokroků v samostatném pohybu a cvičení. Pohyb během rehabilitací a domácího cvičení je pro Terezku velmi důležitá součást života, bez které by u ní docházelo k dalším zdravotním komplikacím."

Maminka Terezky

Terezka1
Terezka2
Terezka3