O Verunce P.

Jak jsme společně pomohli

MODRÝ HROCH financuje Verunce fyzioteraputické cvičení v centru Fyzioterapie Maadre.

Příběh o Verunce

Verunka se narodila s rozštěpem měkkého patra. Po úspěšné operaci rozštěpu v 7.měsíci věku se u ní postupně začaly projevovat problémy s hybností pravé poloviny těla. Kolem prvních narozenin absolvovala množství vyšetření, která měla prokázat, či vyvrátit podezření na DMO či genetickou poruchu. I přes četná podrobná vyšetření nemá Verunka jasně stanovenou diagnózu a nezná příčinu opožděného psychomotorického vývoje. Od okamžiku zjištění prvních problému s hybností zahájila Verunka intenzivní rehabilitace Vojtovou metodou, hiporehabilitace a speciální cvičení podporující hybnost, posílení těla a podporu chůze ve specializovaných rehabilitačních centrech a individuální terapii. Ačkoliv je Verunka velká bojovnice není schopna samostatné chůze, chodí pouze s oporou, kolem nábytku, či za ruce. Problémem je i opožděný rozvoj řeči.

„Verunka začala navštěvovat mateřskou školu, kde je zajištěna každodenní logopedická péče. Ve školce se jí moc líbí a každý den se do ní těší. Verunka je veselá a hravá holčička, která se ráda směje, má ráda společnost a dělá nám velkou radost. S potěšením sledujeme každý pokrok, který se u Verunky dostaví. Vzhledem ke zkušenostem, které dosud máme, víme, že Verunka je na sebe velmi opatrná a její pokroky jsou pomalé. Důležité však je, že tyto pokroky jsou a že je vidíme. Vidíme také, že i sama Verunka má velkou radost z každé nově nabyté schopnosti či dovednosti. Její radost a zlepšení jejího stavu je pro nás motivací a zároveň satisfakcí.“ říká maminka Verunky.

84e7f328-e25d-41ef-8dfe-256f4c12f8c8.jfif
IMG_20220703_120957
IMG_20220708_120327