Charitativní 9jamkový turnaj pro Kristýnku

V pondělí 17. června pořádal Nadační fond Modrý hroch golfový turnaj na golfovém hřišti v Radíkově pro Kristýnku.

Kristýnka trpí svalovou dystrofií. Jedná se o svalově-nervové, neurologické onemocnění, které zasáhlo celé svalstvo a nervovou soustavu. Chtěli bychom poděkovat 26 hráčům, kteří přispěli svým startovným na zakoupení ortotického oblečku TheraTogs, který podporuje optimální vývoj kostí a kloubů, zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti, podporuje stabilitu končetin a zvyšuje kvalitu terapie. Veliké díky patří také Věrušce Trochtové za úžasný dar 20 000,- Kč. 

Velmi Vám všem děkujeme za podporu a částku 43 000,- Kč. Také veliké díky patří prezidentu klubu panu Jaroslavu Jiříčkovi za spoluorganizaci.

Foto: Jindřich Kepert, Petr Mikulák

JK107708
JK107708
JK1_8955
JK1_8955
JK1_8962
JK1_8962
JK107748
JK107748
JK107750
JK107750
JK107752
JK107752
JK107753
JK107753
MIK_3349
MIK_3349
MIK_3354
MIK_3354
MIK_3356
MIK_3356
MIK_3357
MIK_3357
MIK_3358
MIK_3358
MIK_3359
MIK_3359
MIK_3360
MIK_3360
MIK_3361
MIK_3361
MIK_3362
MIK_3362
MIK_3363
MIK_3363
MIK_3364
MIK_3364
MIK_3365
MIK_3365
MIK_3368
MIK_3368
MIK_3372
MIK_3372
Radíkov_zavěrečnázpráva2019
Radíkov_zavěrečnázpráva2019

Pomoci mužete také odesláním DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru, který si sami zvolíte:
DMS STOPURAZUM 30, DMS STOPURAZUM 60, DMS STOPURAZUM 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Pokud pošlete DMS ve tvaru DMS TRV STOPURAZUM 30, DMS TRV STOPURAZUM 60,
DMS TRV STOPURAZUM 90, pak Vám částka 30, 60 nebo 90 Kč bude odečtena automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS banner