Projekt CZ.11/MGS/067 „S Modrým hrochem bez úrazu“

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch začal v květnu 2015 pracovat na projektu pod názvem „S Modrým hrochem bez úrazu“ z programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který je financovaný z Norských fondů.

Tento projekt bude probíhat do dubna 2016 a jeho hlavním cílem je přispět ke snížení výskytu úrazů v dětském věku, a to prostřednictvím konkrétní realizace tohoto projektu v Jihomoravském kraji a následně v celé České republice.

Mezi dílčí cíle patří:

  • proškolení zaměstnanců nadačního fondu v oblasti prevence dětských úrazů
  • zvýšení povědomí dětí a rodičů účastnících se projektu o bezpečném chování (realizace preventivních programů v neškolských zařízeních v JM, zřízení internetového portálu)
  • snaha zlepšit, prostřednictvím tohoto projektu, bezpečné prostředí v neškolských zařízeních (domácnostech)

Prioritou Norských fondů je rovněž partnerství mezi českými a norskými subjekty. Během přípravy projektu navázal Nadační fond Modrý hroch partnerství s norskou organizací Norwegian Safety Forum, se kterou bude na tomto projektu částečně spolupracovat.

Mgr. Miroslava Seroiszková
Manažer projektu

Nadační fond Modrý hroch
Rašínova 2, 602 00 Brno

V Brně dne 20. 5. 2015

2-logo nfmh
2-logo nfmh

Pomoci mužete také odesláním DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru, který si sami zvolíte:
DMS STOPURAZUM 30, DMS STOPURAZUM 60, DMS STOPURAZUM 90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Pokud pošlete DMS ve tvaru DMS TRV STOPURAZUM 30, DMS TRV STOPURAZUM 60,
DMS TRV STOPURAZUM 90, pak Vám částka 30, 60 nebo 90 Kč bude odečtena automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS banner