Projekt CZ.11/MGS/067 „S Modrým hrochem bez úrazu“

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch začal v květnu 2015 pracovat na projektu pod názvem „S Modrým hrochem bez úrazu“ z programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který je financovaný z Norských fondů.

Tento projekt bude probíhat do dubna 2016 a jeho hlavním cílem je přispět ke snížení výskytu úrazů v dětském věku, a to prostřednictvím konkrétní realizace tohoto projektu v Jihomoravském kraji a následně v celé České republice.

Mezi dílčí cíle patří:

  • proškolení zaměstnanců nadačního fondu v oblasti prevence dětských úrazů
  • zvýšení povědomí dětí a rodičů účastnících se projektu o bezpečném chování (realizace preventivních programů v neškolských zařízeních v JM, zřízení internetového portálu)
  • snaha zlepšit, prostřednictvím tohoto projektu, bezpečné prostředí v neškolských zařízeních (domácnostech)

Prioritou Norských fondů je rovněž partnerství mezi českými a norskými subjekty. Během přípravy projektu navázal Nadační fond Modrý hroch partnerství s norskou organizací Norwegian Safety Forum, se kterou bude na tomto projektu částečně spolupracovat.

Mgr. Miroslava Seroiszková
Manažer projektu

Nadační fond Modrý hroch
Rašínova 2, 602 00 Brno

V Brně dne 20. 5. 2015