O Tobiáškovi

Jak jsme společně pomohli

Finanční výtěžek charitativního PVZP RUN TOUR běhu půjde s dalším přispěním Modrého hrocha na proplacení speciálních neurorehabilitací, které mají velký vliv na jeho mentální i pohybové zlepšení. 

Příběh o Tobiáškovi

6letý Tobiášek se narodil jako zdravé dítě, ale zdravotní komplikace nastaly po jeho prvním očkování. Po důkladném lékařském vyšetření byl Tobiáškovi zjištěn Westův syndrom (druhá nejtěžší forma epilepsie) a Polymikrogyrie (mnoho mozkových závitů). 
Epilepsie se částečně podařila zastavit silnými kortikoidy, ale mentální i pohybové zlepšení pokračuje velmi pomalu.

Tobiášek je podle rodičů velmi společenský, usměvavý a vnímavý chlapec. Rodiče se Tobiáška snaží začlenit co nejvíce do běžného života a jeho největším pokrokem je zlepšení komunikace. Na otázky odpovídá pokynutím hlavy a rukou si ukáže, co v dané chvíli potřebuje. 

Současná situace a rehabilitace

Tobiášek chodí s dopomocí a velmi rád, stále trénuje a posiluje svalstvo.

S rodiči jezdí cvičit 1x týdně na 2 hodiny na neurorehabilitační kliniku ARCADA v Hranicích, kde má také 2x za rok plánované intenzivní rehabilitace, které však pojišťovny nehradí.

Tobiáš
Tobiášek2
Tobiášek4
Tobiášek1
Tobiášek3