Projekt CZ.11/MGS/067 „S Modrým hrochem bez úrazu“

V dubnu 2015 získala naše organizace Nadační fond Modrý hroch grant od norských fondů na projekt CZ.11/MGS/067 S Modrým hrochem bez úrazu. Projekt je zaměřený na cílovou skupinu dětí a rodičů navštěvujících neškolská zařízení, péče o děti (mateřská centra, soukromé školky, dětské skupiny). Cílem je přispět ke snížení výskytu dětských úrazů, a to díky třem nově vytvořeným programům primární prevence. Více informací o našem projektu najdete na www.bezurazu.cz